CSR HOS SERVICEPLUS

– SERVICEPLUS, SAMFUNDET OG SOCIALT ANSVAR

Vi har en ambition om at give vores medarbejdere de bedst mulige arbejdsforhold, selvom deres arbejde ofte er både beskidt og fysisk belastende.

• Vi har en positiv tilgang til vores kolleger, og ved at forhold, uden for arbejdspladsen, kan påvirke trivslen på arbejdet – og omvendt.
• Vi tror på at forskellighed er en styrke, både fagligt og personligt.
• Vi tilstræber en respektfuld omgangsform og et positivt arbejdsklima.
• Vi afholder løbende sundheds -og udviklingssamtaler, med hver enkelt medarbejder.

SAMARBEJDE MED KOMMUNERNE OG INTEGRATION AF FLYGTNINGE
Den bedste vej til arbejde og integration går gennem arbejdspladsen, og styrkes af relationen til gode kolleger.

Vi ønsker at tage vores del af ansvaret for ledige og integration af flygtninge i samfundet, og har altid døren åben for samarbejde med jobcentre og andre myndigheder, der løfter denne opgave.

Vi forpligter os til:
• altid at have kunden i fokus og løbende evaluere og forbedre vores ydelser
• at håndtere alle henvendelser seriøst og professionelt og at have en positiv og konstruktiv dialog med alle interessenter
• at overholde alle gældende og relevante regler indenfor CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljø
• at undgå forurening, arbejdsskade og arbejdsrelateret sygdom
• løbende at forbedre CSR, miljø- og arbejdsmiljøarbejdet ved at opstille målsætninger og tilhørende handlingsplaner, som regelmæssigt gennemgås og evalueres
• aktivt at motivere og inddrage medarbejdere i CSR, kvalitet, miljø og arbejdsmiljøarbejdet
• at sikre genbrug i så stort et omfang, som det er muligt
• at sikre, at politikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere, og at den efterleves i hele virksomheden.

Politikken udgør grundlaget for vores ledelsessystem, som består af en række procedurer, der beskriver de retningslinjer der gælder for vores aktiviteter fra tilbud til aflevering. Systemets anvendelsesområde udgør hele landet. Virksomhedens arbejdsmiljøudvalg deltager i udarbejdelse, implementering, vedligeholdelse og evaluering af politikken.

HØR MERE
Er du interesseret i at høre mere om ServicePlus eller priser, eller har du brug for hjælp til miljøsanering eller nedrivning? ServicePlus har stor ekspertise, så du er altid sikret kvalitet til tiden, til skarpe priser.